• 30

  30/03/2023 15:30:00
  30/03/2023 18:30:00
  מרץ 2023 15:30 בניין איבצ'ר-טיומקין (כיתה PE204)

  כנס השקת מדד "היד הרכה" לחדלות פירעון

  בית ספר הארי רדזינר למשפטים
  פתוח לקהל הרחב
  הרשמה לארוע

שתפו ב:

כנס השקת מדד ה"יד הרכה" לחדלות פירעון - השפעות שינויים מאקרו כלכליים על היקף חדלות הפרעון, הצגת מדד ה"יד הרכה" לחדלות פירעון של יחידים ופאנל מומחים,ות – דיון במדד ה"יד הרכה". ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת הרשמה מראש