• 15

  15/06/2023 08:30:00
  15/06/2023 14:00:00
  יוני 2023 08:30 בניין רדזינר-קיימות (אולם ויינרב SL201) (לובי רדזינר-קיימות)

  בין שלטון ריכוזי לממשלה קולקטיבית

  המכון לחירות ואחריות
  פתוח לקהל הרחב

שתפו ב:

בחינה מחודשת של עבודת מליאת הממשלה ומשרד ראש הממשלה. בכנס נעסוק בעבודת משרד ראש הממשלה, במליאת הממשלה, בתפקיד ראש הממשלה ובהיבטים הממשליים והמשפטיים של עיגון מוסד ראש הממשלה. הכנס יתקיים במעמד יו"ר האופוזיציה וראש הממשלה לשעבר, ח"כ יאיר לפיד, והוא יפגיש בכירים בשירות הציבורי, מנכ"לים לשעבר של משרד ראש הממשלה ומשרדים אחרים, מזכירי ממשלה, ראשי סגל, יועצים משפטיים, נציגי החברה האזרחית וחוקרים מובילים בתחומי מדע המדינה והמשפט.