• 05 דצמבר 2022 10:00 בניין אדלסון ליזמות (E304) (E303)

    פורום שווי הוגן

    התוכנית בחשבונאות | בית ספר אריסון למנהל עסקים
    סגור למוזמנים בלבד

שתפו ב:

פורום שווי הוגן, שפועל במסגרת התכנית בחשבונאות AccounTech באוניברסיטת רייכמן, יקיים דיון בנושא ״קיומו של דמיון במבנה תיקי ההשקעה של הגופים המוסדיים בישראל והקשר לרמת התחרות בשוק ההון וליציבות הפיננסית, על רקע דוח הריכוזיות". הפורום, בייסודם של פרופ' אמיר ברנע, הדיקן המייסד של בית ספר אריסון למנהל עסקים, ורו"ח שלומי שוב, ראש תכנית חשבונאות וסגן דיקן, בית ספר אריסון למנהל עסקים, כולל מומחים מובילים מהאקדמיה ומהפרקטיקה בתחומי החשבונאות הפיננסית והמימון וכן משתתפים בו נציגים של מדווחים, אנליסטים וגופי הרגולציה הפיננסית בישראל. מטרת הפורום לתרום לאיכות המידע בשוק ההון, ולייצר שיח מקצועי פורה בנושא.

אירועים נוספים