• 30

  30/04/2023 17:30:00
  30/04/2023 19:00:00
  אפריל 2023 17:30 בניין אדלסון ליזמות (EL03)

  פורום לאודר

  בית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה
  כלל הקמפוס

שתפו ב:

פורום לאודר - הרצאה פתוחה לכלל הסטודנטים והמרצים עם מרצה חיצוני