• 29

  29/03/2023 08:30:00
  29/03/2023 15:30:00
  מרץ 2023 08:30 בניין אדלסון ליזמות (EL03) (לובי ED)

  ישראליות משותפת או מפוצלת?

  מכון רובינשטיין לאתגרים חוקתיים – RCCC
  פתוח לקהל הרחב

שתפו ב:

מכון רובינשטיין לאתגרים חוקתיים באוניברסיטת רייכמן, שמח להזמינכם/ן לכנס בנושא: ישראליות משותפת או מפוצלת? מודלים משטריים לעתיד החברה הישראלית בשנים האחרונות היו יוזמות רבות לחיזוק השותפות האזרחית בישראל תחת מסגרות שונות: ישראליות משותפת, ממלכתיות ישראלית ויוזמות לכינון אמנה חברתית חדשה. המשותף לאלו היא כמיהה ליצירת אומה אזרחית משותפת לקבוצות השונות שלה ביטוי בלימודי ליבה, ערכי יסוד, סמלים, נטל בחובות ושוויון בזכויות. הביטוי ״תקווה ישראלית״ הפך למטבע לשון פופולרי. תוצאות חמש מערכות בחירות מלמדות עד כמה הפיצול בחברה הישראלית עמוק. החברה הישראלית מפולגת לקבוצות שונות, הלכה למעשה, באופן שלא ברור מהי קבוצת ״הרוב״ ומיהן קבוצות ״המיעוט״. הפיצול מתבטא בהפרדה משפטית וחברתית בנטל השירות הצבאי, במערכת החינוך, בדיני האישות והמשפחה, באמצעי התקשורת, בדיור, בתעסוקה, ובאופן חלקי גם בשפה, בתרבות ובאורחות חיים. מדינת ישראל מפולגת ומפוצלת כיום יותר מאי פעם. על רקע זה, מטרת הכנס היא לדון בתקווה לישראליות משותפת—במשמעויותיה, יתרונותיה ומגבלותיה, וגם סיכויי מימושה בתחומי החיים השונים—אל מול הקולות הגוברים לישראליות מפוצלת. האם ניתן לאחות את השברים בחברה הישראלית, או לאחר שנים של ניסיון למצוא מכנה משותף, ראוי לחשוב על מודלים שונים של פיצול והפרדה בין הקבוצות השונות. אם פירוד, מה המודלים האפשריים, מה יתרונותיהם וחסרונותיהם, מה ניתן ללמוד מניסיון היסטורי והשוואתי, והאם ניתן למצוא מודל ביניים שבין אומה אזרחית משותפת לבין הפרדה מגזרית-סקטוריאלית? מכון רובינשטיין מזמין את הציבור לדון באחד האתגרים המשמעותיים ביותר לעתיד החברה הישראלית: פנינו לאן, מדוע, וכיצד?

אירועים נוספים