• 13

    13/06/2023 08:00:00
    14/06/2023 21:00:00
    יוני (עד ה-14 ביוני) 08:00 בניין ארזי-עופר (אודיטוריום צ'ייס CL05) (סמינריון C110)

    כנס מכון אהרן 2023

    מכון אהרן למדיניות כלכלית

שתפו ב:

כנס מכון אהרן למדיניות כלכלית 2023