• 18 דצמבר 2022 17:45 בניין אריסון-לאודר (אודיטוריום אהובה אורן פינס L201)

    פורום לאודר

    בית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה
    כלל הקמפוס

שתפו ב:

פורום לאודר - הרצאת אורח והדלקת נר חנוכה