• 17 מאי 2022 09:00 אודיטוריום איבצ'ר

    מציאות עולמית חדשה - משמעויות לישראל

שתפו ב:

רב-שיח אסטרטגי