• 17

    17/05/2022 09:00:00
    17/05/2022 14:30:00
    מאי 2022 09:00 אודיטוריום איבצ'ר

    מציאות עולמית חדשה - משמעויות לישראל

שתפו ב:

רב-שיח אסטרטגי