• 19

    19/03/2023 10:00:00
    23/03/2023 14:00:00
    מרץ (עד ה-23 במרץ) 10:00 בניין רדזינר-קיימות (לובי רדזינר-קיימות)

    חתימות על מגילת העצמאות

    המכון לחירות ואחריות

שתפו ב:

המכון לחירות ואחריות בבית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה מזמין אתכן ואתכם להשתתף ביום שכולו מוקדש לשיח פתוח: מדברים דמוקרטיה