• 20

    20/03/2023 13:15:00
    20/03/2023 14:15:00
    מרץ 2023 13:15 בניין אדלסון ליזמות (E203)

    Lauder Hour with Prof. Kalypso Nicolaidis

    בית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה

שתפו ב:

מפגש עם פרופ' קליפסו ניקולדיס ועם סטודנטים לממשל

אירועים נוספים