• 20

    20/03/2023 13:00:00
    20/03/2023 16:00:00
    מרץ 2023 13:00 בניין אדלסון ליזמות (EL03)

    מפגש סטודנטים עם פרופ' אוריאל רייכמן

    מחלקת אירועים

שתפו ב:

הסטודנטיות והסטודנטים מוזמנים למפגש עם פרופ' רייכמן, הנשיא המייסד ויו"ר הדירקטוריון. בו תוצג עמדת האוניברסיטה על המשבר חוקתי. האירוע לסטודנטים בלבד