• 23

    23/03/2023 10:00:00
    23/03/2023 18:00:00
    מרץ 2023 10:00 בניין אריסון-לאודר (דשא בניין אריסון-לאודר)

    מדברים דמוקרטיה

    המכון לחירות ואחריות

שתפו ב:

המכון לחירות ואחריות בבית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה מזמין אתכן ואתכם להשתתף ביום שכולו מוקדש לשיח פתוח: מדברים דמוקרטיה