• 05

  05/06/2023 17:00:00
  05/06/2023 18:00:00
  יוני 2023 17:00

  מפגש מקוון בנושא: מחירי הדירות בישראל

  מכון G City לחקר נדל"ן
  פתוח לקהל הרחב

שתפו ב:

מכון G City לחקר נדל"ן מתכבד להזמינכם לסדרת מפגשים בנושא: מחירי הדירות בישראל - מדד מכון G City למחירי דירות - רבעון ראשון 2023 - בהשתתפות ד"ר אפרת טולקובסקי, מנכ"לית מכון G City לחקר נדל"ן, אוניברסיטת רייכמן ורם גפן, מנהל מחלקת מחקר, מדלן. המפגש פתוח לקהל הרחב ויתקיים בזום.