• 06

    06/12/2022 19:30:00
    06/12/2022 23:00:00
    דצמבר 2022 19:30

    Legal mind

    אגודת הסטודנטים

שתפו ב:

אירוע המשלב את עולם המשפט ועולם הפסיכולוגיה – נושא ראשון: המוח הקרימינלי, נוירו-קרימינולוגיה ושאלות נוירו-אתיות במסגרת ענישה פלילית.