• 16

    16/05/2023 19:00:00
    16/05/2023 22:00:00
    מאי 2023 19:00 אודיטוריום איבצ'ר

    טקס מצייני דיקן לשנת הלימודים תשפ"ב - בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה

    מחלקת אירועים | בית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה

שתפו ב:

טקס מצייני דיקן לשנת הלימודים תשפ"ב - בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה

אירועים נוספים