• 14

    14/05/2023 19:00:00
    14/05/2023 22:00:00
    מאי 2023 19:00 רחבת רדזינר

    טקס מצטייני ומצטיינות דיקן לשנת הלימודים תשפ״ב - בית ספר הארי רדזינר למשפטים

    מחלקת אירועים | בית ספר הארי רדזינר למשפטים

שתפו ב:

טקס מצטייני ומצטיינות דיקן לשנת הלימודים תשפ״ב - בית ספר הארי רדזינר למשפטים

אירועים נוספים