• 18

    18/05/2023 19:00:00
    18/05/2023 22:00:00
    מאי 2023 19:00 רחבת רדזינר

    טקס מצטייני דיקן לשנת הלימודים תשפ"ב - בית ספר אריסון למנהל עסקים

    מחלקת אירועים | בית ספר אריסון למנהל עסקים

שתפו ב:

טקס מצטייני דיקן לשנת הלימודים תשפ"ב - בית ספר אריסון למנהל עסקים