• 18

    18/05/2023 19:00:00
    18/05/2023 22:00:00
    מאי 2023 19:00 בניין רדזינר-קיימות (אולם ויינרב SL201) (לובי רדזינר-קיימות)

    טקס מצטייני ומצטיינות דיקן לשנת הלימודים תשפ״ב - בית הספר לקיימות

    מחלקת אירועים | בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל כיל ובזן

שתפו ב:

טקס מצטייני ומצטיינות דיקן לשנת הלימודים תשפ״ב - בית הספר לקיימות