• 15

    15/05/2023 19:00:00
    15/05/2023 22:00:00
    מאי 2023 19:00 רחבת רדזינר

    טקס מצטייני ומצטיינות דיקן לשנת הלימודים תשפ״ב - בית ספר טיומקין לכלכלה

    מחלקת אירועים | בית ספר טיומקין לכלכלה

שתפו ב:

טקס מצטייני ומצטיינות דיקן לשנת הלימודים תשפ״ב - בית ספר טיומקין לכלכלה