• 16

    16/05/2023 19:00:00
    16/05/2023 22:00:00
    מאי 2023 19:00 רחבת רדזינר

    טקס מצטייני ומצטיינות דיקן לשנת הלימודים תשפ״ב - בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה

    מחלקת אירועים | בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה

שתפו ב:

טקס מצטייני ומצטיינות דיקן לשנת הלימודים תשפ״ב - בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה