• 17

    17/05/2023 19:00:00
    17/05/2023 22:00:00
    מאי 2023 19:00 רחבת רדזינר

    טקס מצטייני דיקן לשנת הלימודים תשפ"ב - בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי

    מחלקת אירועים | בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי

שתפו ב:

טקס מצטייני דיקן לשנת הלימודים תשפ"ב - בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי