• 14

    14/05/2023 19:00:00
    14/05/2023 22:00:00
    מאי 2023 19:00 בניין אדלסון ליזמות (EL03) (לובי ED)

    טקס מצטייני דיקן לשנת הלימודים תשפ"ב - בית ספר אדלסון ליזמות

    מחלקת אירועים | בית ספר אדלסון ליזמות

שתפו ב:

טקס מצטייני דיקן לשנת הלימודים תשפ"ב - בית ספר אדלסון ליזמות