• 18 מאי 2022 17:30 בניין רדזינר-קיימות (אודיטוריום מינה רוקח SL103)

    משפט, היסטוריה ותרבות בישראל – כנס לכבודו של פרופ' יורם שחר

    בית ספר הארי רדזינר למשפטים
    פתוח לקהל הרחב

שתפו ב:

ערב לרגל פרסום ספרו של יורם שחר כבוד, חירות ועמל-ישרים: סיפור חיבורה של הכרזת העצמאות (הוצאת מכון בן גוריון ומכון ברג)

אירועים נוספים