• 18

  18/05/2022 17:30:00
  18/05/2022 20:00:00
  מאי 2022 17:30 בניין רדזינר-קיימות (אולם ויינרב SL201)

  כנס חדשנות בקיימות

  בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל כיל ובזן
  סגור למוזמנים בלבד

שתפו ב:

כנס 'חדשנות בקיימות', COSTAL -URBAN GREENNOVATION בשיתוף בתי הספר לקיימות ויזמות באוניברסיטת רייכמן, וHicityמרכז היזמות והחדשנות של העירייה ומינהלת אזור התעסוקה הרצליה/ בכנס תוצג התוכנית העירונית של הרצליה להיערכות בהתמודדות עם משבר האקלים, מחקרים ויוזמות אקדמיות ופיתוחים חדשניים של תאגידים היושבים בא.ת. הרצליה תהליכים, חומרים ומתודות חדשניות בעולמות הקיימות.