• 18 מאי 2022 17:30 בניין רדזינר-קיימות (אולם ויינרב SL201)

    כנס חדשנות בקיימות

    בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל כיל ובזן
    סגור למוזמנים בלבד

שתפו ב:

כנס 'חדשנות בקיימות', COSTAL -URBAN GREENNOVATION בשיתוף בתי הספר לקיימות ויזמות באוניברסיטת רייכמן, וHicityמרכז היזמות והחדשנות של העירייה ומינהלת אזור התעסוקה הרצליה/ בכנס תוצג התוכנית העירונית של הרצליה להיערכות בהתמודדות עם משבר האקלים, מחקרים ויוזמות אקדמיות ופיתוחים חדשניים של תאגידים היושבים בא.ת. הרצליה תהליכים, חומרים ומתודות חדשניות בעולמות הקיימות.