• 16 מאי 2022 16:00 בניין ארזי-עופר (אודיטוריום צ'ייס CL05) בניין ארזי-עופר (חדר ישיבות תקשרת (C228))

    משפט מבויים

    בית ספר הארי רדזינר למשפטים
    פתוח לקהל הרחב

שתפו ב:

המשפט המבוים הפומבי הוא אחד מארועי הדגל של בית הספר למשפטים, במסגרתו ששה סטודנטים מתדיינים אל מול הרכב של שלושה שופטים, בראשות שופט מבית המשפט העליון. השנה המשפט יעסוק בהיבטים חוקתיים ומנהליים של הזכות לתקן. המשפט יתנהל בהרכב של שלושה שופטים בראשות שופטת בית המשפט העליון כבוד השופטת יעל וילנר.

אירועים נוספים