• 06 יוני 2022 17:00 בניין ארזי-עופר (חדר ישיבות תקשרת (C228))

    סדנת משפט ומדעי הרוח

    בית ספר הארי רדזינר למשפטים
    פתוח לקהל הרחב

שתפו ב:

הסדנא מארחת חוקרות וחוקרים המציגים בעבודתם אפיקים ואופקים חדשים לחשיבה על היחסים בין המשפט לבין פרקטיקות תרבותיות, ובין חקר המשפט לחקר הקיום האנושי במדעי הרוח.