• 19 מאי 2022 17:00 בניין רדזינר-קיימות (אודיטוריום מינה רוקח SL103)

    חלוקת מלגות משרדי רואי חשבון + פאנל הצגת המשרדים

    התוכנית בחשבונאות
    סגור למוזמנים בלבד

שתפו ב:

חלוקת מלגות משרדי רואי חשבון + פאנל הצגת המשרדים + יריד משרדים