• 18 אפריל 2023 09:45 רחבת רדזינר

    טקס יום השואה

    אגודת הסטודנטים

שתפו ב:

הנכם מוזמנים לטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה של אגודת הסטודנטים