• 29 מאי 2022 10:30 רחבת רדזינר

    טקס יום הזכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

    אגודת הסטודנטים

שתפו ב:

אוניברסיטת רייכמן ואגודת הסטודנטים מתכבדים להזמינכם לטקס יום הזכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל.