ד"ר עמיחי מגן

בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה S.J.D., Stanford University

ראש ההתמחות בדיפלומטיה ויישוב סכסוכים

תחומי מומחיות