ד"ר עמית לביא דינור

בית ספר סמי עופר לתקשורת Ph.D., האוניברסיטה העברית בירושלים

דיקנית בית הספר

 • ד"ר עמית לביא-דינור משמשת כדיקנית בית הספר סמי עופר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה.
  ד"ר לביא-דינור סיימה תואר שני בתקשורת מאוניברסיטת NYU בניו-יורק ותואר שלישי מהאוניברסיטה העברית.
  ד"ר לביא-דינור מרצה בכירה שפרסמה ספר, עשרות מאמרים בכתבי עת מקצועיים ובספרים.
  בתפקידיה הציבוריים היא שימשה כלקטורית בקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, חברת מועצת הקולנוע וחברת מועצה ברשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ושותפה בכתיבת קוד אתי להתנהלות בטוחה ברשת לתלמידי חטיבת ביניים יחד עם משרד החינוך.
 • Publications


  Book


  Karniel, Y., & Lavie-Dinur, A. (2015). Privacy and Fame: How We Expose Ourselves Across Media Platforms. Lexington Books, pp. 1-164


  Refereed Articles


  Lavie-Dinur, A., Aharoni, M. and Karniel, Y. (2020), Safe online ethical code for and by the “net generation”: themes emerging from school students’ wisdom of the crowd, Journal of Information, Communication and Ethics in Society, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JICES-02-2020-0021 


  Lavie-Dinur, A., Yarchi, M., & Karniel, Y. (2019). Online news coverage of female perpetrators during the October 2015 wave of violence of the Israeli–Palestinian conflict. Media, War & Conflict. https://doi.org/10.1177/1750635219857639 


  Lavie-Dinur, A. & Karniel, Y. (2019). An Examination of Changing Values in Israeli Television Commercials between 2012 and 2016. Advertising & Society Quarterly 20(1), Advertising Educational Foundation. Retrieved April 10, 2019, from Project MUSE database


  Lavie-Dinur, A., Yarchi, M. & Karniel, Y. (2018) The portrayal of lone wolf terror wave in Israel: an unbiased narrative or agenda driven?, The Journal of International Communication, 24:2, 196-215, DOI: 10.1080/13216597.2018.1453368 


  Samuel-Azran., T; Galily, Y; Lavie-Dinur, A; Karniel, Y. (2018). "Germany's   Victory on Brazil was like the Blitzkrieg":  The Sport Politics Nexus in Israel During the 2014 World Cup. Global Media Journal German Edition,Vol. 8, No.1,1-17, DOI: 10.22032/dbt.35004


  Karniel, Y., Lavie-Dinur A., & Samuel-Azran. T. (2017). The Dream of Statehood and the Reality of Conflict: Local and International Coverage of the Palestinian United Nations Bid for Statehood. Asian Journal of Communication. DOI:10.1080/01292986.2016.1258429


  Karniel, Y., Lavie-Dinur A., & Samuel-Azran. T. (2016). Professional or Personal Framing? International Media Coverage of the Israel-Hamas Prisoner Exchange Deal. Media, war & conflict. Doi: 10.1177/1750635216632793.


  Samuel-Azran, T., Galily, Y., Kaniel, Y., & Lavie-Dinur, A. (2016). Let the Germans win? Israeli attitudes towards Die Mannschaft during the 2014 World Cup tournament. Journal of Intercultural communication research,  DOI: 10.1080/17475759.2016.1207198. 


  Karniel, Y., Lavie-Dinur, A. (2016). The Transformation of the Popular Israeli: The Increasing Dominance of Israelis Originally from North Africa and the Middle East. Journal of Mass Communication & Journalism, Vol. 6, Issue 3, pp. 2-7, DOI: 10.4172/2165-7912.1000305


  Samuel-Azran, T. Galily, Y., Lavie-Dinur, A., & Karniel, Y. (2016). Jewish-Israeli attitudes towards the Iranian football team during the 2014 world cup tournament. Media, war & conflict. Doi: 10.1177/1750635216632793.


  Karniel, Y., Lavie-Dinur, A., & Samuel-Azran, T. (2014). Broadcast coverage of Gaddafi's final hours in images and headlines : A brutal lynch or the desire death of a terrorist? The International Communication Gazette. Doi: 10.11771748048514562686 


  Samuel-Azran, T., Karniel, Y., & Lavie-Dinur, A. (2014). Globalization and social justice in sports broadcasting: The case of Al-Jazeera sport. Television New Media. Advance online publication. doi: 10.1177/1527476414529166.  


  Samuel-Azran, T., Lavie-Dinur, A., Karniel, Y. (2014). "Narratives used to portray in-group terrorists: A comparative analysis of Israeli and Norwegian Press". Media, war & Conflict 7(2) online publication. Doi:/2014/04/29/1750635214531106.


  Lavie-Dinur, A., Karniel, Y., & Samuel-Azran, T. (2013). ""Bad girls": The Use of Gendered Media Frames in the Israeli Media's Coverage of Israeli Female Political Criminals". Journal of Gender Studies, 24(3), 326-346.


  Lavie-Dinur, A., Karniel, Y., & Samuel-Azran, T. (2013). "Our" Criminals – Israeli Press Coverage of Domestic Political Criminals. Journal of Intercultural Communications Research, 42, 275-299 


  Lavie-Dinur, A., & Karniel, Y. (2013). National identity and the representation of Palestinian Arab women's "otherness" in reality shows and Israeli commercial television. Critical Studies in Television (CST), Vol. 8, No. 1, Manchester University Press, pp. 52-72. 


  Lavie-Dinur, A., Karniel, Y., & Friedman, D. (2012). Global warming on second life: The public sphere and free discussion in collaborative virtual environments.  International journal of Environment, Ecology, Family and Urban Studies (IJEEFUS), Vol. 2, Issue 3.pp. 61-78.


  Karniel, Y., & Lavie-Dinur, A. (2012). Privacy in new media in Israel – How social networks are helping to shape the perception of privacy in Israeli society. Journal of Information, Communication & Ethics in Society, Vol 10, Isuue 4. pp. 288-304.


  Samuel-Azran, T., Lavie-Dinur, A., Karniel, Y. (2012). Accent and Prejudice: Israelis' Blind ssessment of Al-Jazeera English News Items. Global Media Journal: Mediterranean Edition, 7(2) Fall. pp.31-43.


  Lavie-Dinur, A., & Karniel, Y. (2011). Israeli journalist blogs: The new public sphere? The Electronic Journal of Communication (EJC/REC), 21, 3-4, 1-17.


  Karniel, Y., & Lavie-Dinur, A. (2011). Entertainment and stereotypes: The representation of Palestinian Arab citizens in reality shows on Israeli television. Journal of Intercultural Communication Research, 41, 65-87.


  Karniel, Y., & Lavie-Dinur, A. (2010). 2006 election in Israel: Marking the end of an era for the controlled televised election campaign broadcast. Journal of Media and Communication Studies, 2(2), 29-38.


  Lavie-Dinur, A., & Karniel, Y. (2010). Israeli journalist blogs as the new public sphere. Kesher, 40, 43-52 (Hebrew).


  Friedman, D., Karniel, Y., & Lavie-Dinur, A. (2009). Comparing group discussion in virtual and physical environments. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 18(4), 286-293. 


  Lavie-Dinur, A., & Karniel, Y. (2009). Journalists and doctors – a conflict between professionalism and patriotism: How prime minister Ariel Sharon's illness was portrayed by print media in Israel. Media Frames: Israeli Journal of Communication,3, 83-123. (Hebrew).


  Karniel, Y., & Lavie-Dinur, A. (2009). Yellow journalism in israel? The coverage of prime minister Sharon's illness in the print media. Kesher, 38, 25-33. (Hebrew).


  Lavie-Dinur, A., & Karniel, Y. (2008). Sacrificing privacy for the sake of fame: How television is heloing to erode privacy in Israel. Exploration in Media Ecology (EME), The Journal of Media Ecology Association,7, 255-269.


  Berger, E. & Lavie-Dinur, A. (2007). Conservative outlook and liberal reflection: Homosexuals in Israeli television commercials. Exploration in Media Ecology (EME), The Journal of Media Ecology Association,6,35-48. (EME), The Journal of Media Ecology Association,6,35-48


  Books Chapter


  Lavie-Dinur, A.; Karniel, Y. (2020).  Privacy and Exposure on Israel’s Reality TV Show Big Brother. In: Talmon M. &   Levy. V. Y (Eds.). Israeli Television: Global Context, Local Visions. London: Routledge. DOI:  https://doi.org/10.4324/9781003032960


  Karniel, Y; Lavie-Dinur, A. (2017). Intercultural Communication an Israeli Perspective. In:  Stephen M. Croucher (Ed.) Global Perspectives on Intercultural Communication. Routledge: Taylor & Francis Group, New York, pp. 32-36  


  Samuel-Azran, T., Lavie-Dinur, A., Karniel, Y. (2014). Accent and Prejudice: Israelis' Blind Assessment of Al-Jazeera English News Items. In: D. Abend-David (Ed.) Media and Translation: an interdisciplinary approach, pp. 267-289


  Lavie-Dinur, A., & Karniel, Y. (2013). 'Esti Ha'mechoeret': Ugly Esti. In: J. McCabe & K. Akass (Eds.) TV's Betty goes global: From telenovela to international brand I.B. Tauris, pp. 167-174


  Karniel, Y., Lavie-Dinur, A., Friedman, D. (2012). Global warming on second life:The public sphere and free discussion in collaborative virtual environments. In: R. Dhar & P. Rana (Eds.) Media in the Swirl, Pentagon Books Published, pp.65-77


  Lavie-Dinur, A., & Karniel, Y. (2012). The loss of privacy in Israeli television programs between 2005-2010. In: T. Shwartz Altshuler (Ed.)  Privacy in an Era of Change. The Israel Democracy Institute, pp. 107-132 (Hebrew)


  Karniel, Y., & Lavie-Dinur, A. (2009). 2006 elections in Israel: Entertainment rather than a political platform – the end of the election propaganda broadcasts. In: H. Zubida & D. Makelberg (Eds.), 60 years of Israeli democracy: Reality and  vision (pp 245-267). Israeli Political Science Association (Hebrew)


  Top paper and Research Grant


  2020 - Top Lecturer Award Faculty Award, Sammy Ofer School of Communications, Interdisciplinary Center (IDC), Herzliya.


  2014 - Top Researcher Faculty Award, Sammy Ofer School of Communications, Interdisciplinary Center (IDC), Herzliya.


  2010 - Top Lecturer Award Faculty Award, Sammy Ofer School of Communications, Interdisciplinary Center (IDC), Herzliya.


  2009 - Top Faculty Paper - Bob Stevenson Paper Competition for: "Entertainment and stereotype: Representation of the Arabs in Reality Shows on Israeli television (with Dr. Yuval Karniel), AEJMC - Association for Education in Journalism and Mass Communication, Boston, Mass.


  2007 - Second Television and Radio Authority Research Grant: "Entertainment and stereotype: Representation of the Arab on Israeli reality shows" (with Dr. Yuval Karniel).


  Professional functions


  2018-2019 - Partner in the process of researching and formulating an online code of ethics for the safe use of the Internet for middle schools, together with the Israeli Ministry of Education


  2014-2016 - Council Member at the Second Authority for Television & Radio.


  2011 - Member of the Israeli Government Committee to update the Criteria for Press Certification.


  2010 - Broadcaster of a Weekly Radio Program titled "Media Criticism" on IDC Radio.


  2007-2012 - Executive Member of the Israel Film Council.


  2006 - Selector for the New Israel Foundation for Cinema and Television


  Presentation of papers at conferences


  Lavie-Dinur, A .and Karniel, Y. (July 2019). "Changing Values in Israeli Television Commercials between 2012 and 2016". Paper presented at the New direction in the Humanities Conference, Granada, Spain


  Lavie-Dinur, A. and Karniel, Y. (September 2018). "Safe Social Media Code for Primary and Middle School Students". Paper presented at the 2nd International Conference on Teacher Education, University of Wisconsin-Madison, USA


  Lavie-Dinur, A., Yarchi, M. & Karniel, Y. (May 2017). "What's a nice girl like you doing in a place like this?" Paper presented at the ICA – International Communication Association, San-Diego, CA


  Lavie-Dinur, A. and Karniel, Y. (June 2016). " "The Dream of Statehood and the Reality of Conflict: Local and International Coverage of the Palestinian United Nations Bid for Statehood". Poster presented at the ICA – International Communication Association, Fukuoka, Japan 


  Lavie-Dinur, A, and Karniel, Y. & Samuel-Azran, T. (June 2015). "Professional or Personal Framing? International Media Coverage of the Israel-Hamas Prisoner Exchange Deal". Paper presented at the New direction in the Humanities Conference, Vancouver, Canada


  Lavie-Dinur, A. and Karniel, Y. & Samuel-Azran, T. (July 2014).  "A Bitter-Sweet Deal: International and Israeli media coverage of Israel-Hamas Gilad Shalit prisoner exchange deal". Paper presented at the International Association for Media and Research (IAMCR), Hyderbad, India


  Samuel-Azran, T., Lavie-Dinur, A.& Karniel, Y. & (June 2013). "Narratives used to portray in-group terrorists: A comparative analysis of Israeli and Norwegian Press". Paper presented at the ICA – International Communication Association, London, England


  Lavie-Dinur, A, and Karniel, Y. & Samuel-Azran, T. (July 2012). "Bad girls": Media framing of Israeli women accused of ideological crimes against the state", Paper presented at the ICAS – International Conference on Asian Studies, Negombo, Sri Lanka


  Lavie-Dinur, A, and Karniel, Y. (July 2011). "Arabs in Israeli television". Paper presented at the ANZCA – Australian and New Zealand Communication Association Conference, Hemilton, New Zealand


  Lavie-Dinur, A, and Karniel, Y. (August 2009). "Entertainment and stereotype: Representation of the Arabs in reality shows on Israeli television". Paper presented at the AEJMC - Association for Education in Journalism and Mass Communication, Boston, MA


  Lavie-Dinur, A, and Karniel, Y. (July 2008). "Second Life as a public sphere". Paper presented at the IAMCR, International Association for Media and Research, Stockholm, Sweden.


  Lavie-Dinur, A, and Karniel, Y. (July 2007). "Sacrificing privacy for the sake of fame: How television is helping to erode privacy in Israel". Paper presented at the IAMCR, International Association for Media and Research, Unesco, Paris 


  Lavie-Dinur, A, and Karniel, Y. (February 2007). "Entertainment and stereotypes: The portrayal of the Israeli Arab conflict on Israeli reality shows". Paper presented at the Cammro Conference, University of London, UK 


  Lavie-Dinur, A, and Karniel, Y. (June 2006). "Privacy vs. fame: The loss of privacy in T.V. shows in Israel". Paper presented at The Seventh Annual Convention of the Media Ecology Association, Boston, MA


  Lavie-Dinur, A. and Berger, E. (July 2005). " The Reversal of values: The concept of the family in Israeli television commercials". Paper presented at the IAMCR, International Association for Media and Research, Taipei, Taiwan


  Lavie-Dinur, A. and Berger, E. (July 2004).  "Conservative outlook and liberal reflection: Homosexuals in Israeli television commercials". Paper presented at IAMCR, International Association for Media and Communication Research, Porto Alegre, Brazil


  Lavie-Dinur, A. (July 2002). "A violent world: Global vs. national media frames of the Al-Aktzah uprising, the Twin Buildings destruction and the American response". Paper presented at IAMCR, International Association for Media and Communication Research, Barcelona, Spain.


  Lavie-Dinur, A. (May 2002). "Global vs. national news coverage". Paper presented at Society for Cinema Studies Conference, Denver, Colorado.


  Lavie-Dinur, A. (October 2001). “Global vs. national media frames". Paper presented at University of Vigo, Spain.


  Lavie-Dinur, A. (September 2001). "Interpretational options in ad portrayals of men and women". Paper presented at IAMCR, International Association for Media and Communication Research, Budapest, Hungary.