פרופ' אסיף אפרת

בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה Ph.D., Harvard University

ראש מסלול התזה לתואר שני וראש תכנית התואר השני

תחומי מומחיות