פרופ' אהרן ברק

בית ספר הארי רדזינר למשפטים LL.D., האוניברסיטה העברית בירושלים

נשיא בית המשפט העליון (בדימוס)

 • פרופ' אהרן ברק הוא חבר סגל בכיר בבית ספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה (משנת 2007). פרופ' ברק שימש נשיא בית המשפט העליון (2006-1995), היועץ המשפטי לממשלה (1978-1975) ודיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.
  בשנים 1972-1970 לימד בבית הספר למשפטים באוניברסיטת ניו-יורק, ובמהלך תקופה זו גם השתתף, על-פי הזמנת האו"ם, בהכנת אמנה בינלאומית בעניין שטרי חליפין. שימש כיושב ראש של מספר ועדות חקיקה ציבוריות, לרבות ועדות בנושא חקיקה תאגידית חדשה, כרטיסי אשראי והקודיפיקציה האזרחית החדשה.
  פרופ' ברק פרסם ספרים ומאמרים רבים בנושאי משפט וזכה בפרסים שונים כגון פרס ישראל למשפט ופרס צלטנר.
  פרופ' ברק הינו חבר האקדמיה הלאומית למדעים בישראל ונבחר כחבר כבוד האקדמיה האמריקאית לאמנויות ולמדעים, והוא בעל תואר דוקטור לשם כבוד ממוסדות רבים להשכלה גבוהה בישראל ובעולם.

 • Human Dignity (Nevo Publishing, Forthcoming 2014), English Edition (Cambridge University Press, Forthcoming 2014)


  Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitation (Nevo Publishing, 2010), English Edition (Cambridge University Press, January 2012)


  The Judge in a Democracy (Haifa Univ. Press, Keter Publishing House, Nevo Publishing 2004), English Edition (Princeton University Press, 2006).


  Purposive Interpretation in Law (Nevo Publishing 2003), English Edition (Sari Bashi, trans., Princeton University Press, 2005)


  Interpretation in Law (Nevo Publishing): General Theory of Interpretation (vol.1, 1992); Statutory Interpretation (vol. 2, 1993); Constitutional Interpretation (vol. 3, 1994); Interpretation of Contracts (vol. 4, 2000); Interpretation of Wills (vol. 5, 2000)


  Selected Essays (2 vols., 2000)


  Judicial Discretion (Papyrus, 1987): English Edition (Y. Kaufmann trans., Yale, 1989); Italian Edition (I. Mattei trans., A. Giuffre, 1995); Russian Edition (1999)