פרופ' גורית בירנבוים

בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה Ph.D., אוניברסיטת בר-אילן

תחומי מומחיות