פרופ' בועז בן דוד

בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה Ph.D., אוניברסיטת תל אביב

תחומי מומחיות