ד"ר אמנון כוורי

בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה Ph.D., The University of Wisconsin-Madison

ראש ההתמחות בתואר שני בשיווק פוליטי

 • ד"ר אמנון כוורי הוא מרצה וחוקר בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי, ועמית בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי.
  תחום ההתמחות של ד"ר כוורי הוא פוליטיקה אמריקאית.
  מחקריו עוסקים בקשר בין הנשיא ודעת הקהל בארה"ב, בקיטוב הפוליטי והמפלגתי בארה"ב, ובעמדות הציבור האמריקאי כלפי ישראל. בפרסומיו, ד"ר כוורי משלב ניתוח דעת קהל עם עמדות והתנהגות של מנהיגים פוליטיים בארה"ב. ספרו על השפעת הנאומים של נשיאי ארה"ב על דעת הקהל האמריקאית והמערכת הפוליטית בארה"ב יראה אור בשנת 2016 בהוצאת קיימברידג'.
  בימים אלה ד"ר כוורי מנהל פרוייקט מחקר במימון האקדמיה הלאומית למדעים ומספר קרנות נוספים, אשר בוחן את הגורמים הפוליטיים לתמיכה האמריקאית בישראל מהקמת המדינה ועד היום. פרסומים מפרוייקט מחקרי זה ראו אור בIsrael Studies, Israel Studies Review, ו International Journal of Public Opinion Research. בנוסף, הפרוייקט מציע נגישות למידע ולדוחות עיתיים על דעת קהל ואליטה פוליטית בארה"ב כלפי ישראל באתר :http://apoi.idc.ac.il

 • Books

  Cavari, Amnon. 2017. The Party Politics of Presidential Rhetoric. New York: Cambridge University Press.

  Cavari, Amnon, Richard Powell, and Kenneth Mayer (ed.). 2017. The 2016 Presidential Election: The Making of a Political Earthquake. Lanham: Lexington.

  Cavari, Amnon, Richard Powell, and Kenneth Mayer (ed.). 2014. The 2012 Presidential Election: Forecasts, Outcomes, and Consequences. Lanham: Rowman & Littlefield.

  Cavari, Amnon. Forthcoming. The Party Politics of Presidential Rhetoric. New York: Cambridge University Press.

   


  Articles in Refereed Journals


  Cavari, Amnon, and Guy Freedman. Forthcoming. “Polarized Mass or Polarized Few? Assessing the Parallel Rise of Survey Non-Response and Measures of Polarization,” Journal of Politics. 

  Cavari, Amnon, and Guy Freedman. Forthcoming. “Partisan Cues and Opinion Formation on Foreign Policy,” American Politics Research.

  Cavari, Amnon, Moran Yachi and Shira Pindyck. 2017. “Foreign News on US Media: A Longitudinal Analysis of News Coverage of Israel,” Israel Studies 22(1): 24-49.

  Yarchi, Moran, Cavari Amnon and Shira Pindyck. 2017. “Covering foreign news–intensity and topics: the case of the American coverage of Israel 1981–2013,” The Journal of International Communication 23(1): 115-137.

  Cavari, Amnon, and Itay Gabay. 2014. “Coverage of Foreign Events on US Local Television News,” Israel Studies Review 29(1). 

  Cavari, Amnon, and Elan Nyer. 2014. “From Bipartisanship to Dysergia: Trends in Congressional Actions toward Israel,” Israel Studies 19(3).


  Book Chapters


  Cavari, Amnon, and Guy Freedman. 2017. “From Bipartisan Agreement to Electoral Contest: Israel in US Elections.” In Cavari et al. (ed.) The 2016 Presidential Election: The Making of a Political Earthquake. Lanham: Lexington.

  Cavari, Amnon. 2014. “The Interplay of Macropartisanship and Macrohandling, and the 2012 Electoral Success of the Democratic Party.” In Cavari et al. The 2012 Presidential Election: Forecasts, Outcomes, and Consequences. Lanham: Rowman & Littlefield.

  Cavari, Amnon. 2012. “Six Decades of Public Affection: Trends in American Public Attitudes toward Israel,” in Robert O. Freedman (ed.), The US and Israel: Six Decades Of Relations. Boulder: Westview Press.  
   


  Policy Publications

  Cavari, Amnon. 2016 (forthcoming). “Congressional Support for Israel: Analyzing Trends in Congressional Legislative Action with regards to Israel.”  BESA Center.

  Cavari, Amnon, and Shir Marom Melnick. 2015. “Attitudes of Hispanics toward Israel.  American Public Opinion toward Israel (APOI) Project, Institute for Policy and Strategy (IPS).

  Cavari, Amnon, and Guy Freedman. 2015. Israeli Public Opinion toward the US: Divided Along Party Lines. American Public Opinion toward Israel (APOI) Project, Institute for Policy and Strategy (IPS).

  Cavari, Amnon. 2014.  American Public Support for Israel: Assessing the Cracks in a Unique Bond.  American Public Opinion toward Israel (APOI) Project, Institute for Policy and Strategy (IPS).