ד"ר אמנון כוורי

בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה Ph.D., The University of Wisconsin-Madison

ראש ההתמחות בתואר שני בשיווק פוליטי

תחומי מומחיות

 • ד"ר אמנון כוורי הוא מרצה בכיר וראש המכון לחירות ואחריות בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. תחום ההתמחות של ד"ר כוורי הוא הקשר בין הציבור לאליטה פוליטית בארה"ב ובישראל. במחקריו, ד"ר כוורי משלב ניתוח כמותי של פעולות מנהיגים פוליטיים עם נתוני דעת קהל.
  ד״ר כוורי מנהל את פרויקט המחקר על דעת קהל בארה״ב כלפי ישראל (APOI), אשר בוחן מגמות בתמיכה האמריקאית בישראל מהקמת המדינה ועד היום, ומנהל משותף של פרויקט סדר היום הפוליטי בישראל (CAP-IL), אשר בוחן את סדר היום של שחקנים פוליטיים בישראל באופן השוואתי.
  בין ספריו, The Party Politics of Presidential Rhetoric אשר זכה בפרס הספר הטוב ביותר בנושא הנשיאות האמריקאית מטעם האגודה האמריקאית למדע המדינה, והספר American Public Opinion toward Israel, אשר בוחן את דעת הקהל בארה"ב כלפי ישראל מקום המדינה ועד היום. בנוסף, ד"ר כוורי ערך מספר ספרים על הבחירות בארה"ב, ופירסם מאמרים בכתבי עת אקדמיים שונים. ד"ר כוורי לוקח חלק בשיח הציבורי באירועים וערוצי חדשות שונים. ד״ר כוורי זוכה פרס החוקר הצעיר של האגודה הבינלאומית לחקר ישראל (2020).
 • Books
  Cavari, Amnon, and Guy Freedman. 2021. American Public Opinion toward Israel: From Consensus to Divide. New York: Routledge.
  Cavari, Amnon. 2017. The Party Politics of Presidential Rhetoric. New York: Cambridge University Press.
      * Winner of the 2018 Richard Neustadt Award for the best book on the US presidency.
  Cavari, Amnon, Richard Powell, and Kenneth Mayer (ed.). 2017. The 2016 Presidential Election: The Making of a Political Earthquake. Lanham: Lexington.
  Cavari, Amnon, Richard Powell, and Kenneth Mayer (ed.). 2014. The 2012 Presidential Election: Forecasts, Outcomes, and Consequences. Lanham: Rowman & Littlefield. 

   


  Articles in Refereed Journals
  Cavari, Amnon, and Guy Freedman. (online first) “Survey Non-Response and Mass Polarization: The Consequences of Declining Contact and Cooperation Rates.” American Political Science Review.
  Cavari, Amnon, Maoz Rosenthal, and Ilana Shpaizman. 2022. “Introducing a new Dataset: The Israeli Political Agendas Project.” Israel Studies Review.
  Cavari, Amnon. 2022. “Trump and Israel: Exploiting a Partisan Divide for Political Gains.” Israel Studies 27(1): 156-181.
  Cavari, Amnon, Benjamin Yoel, and Hannah Lowenkamp. 2021. “In the Name of the President.” American Politics Research 49(6): 666-680.  
  Canetti, Daphna, Amnon Cavari, Carmit Rapaport, Hadar Shalev and Stevan E. Hobfoll. 2021. “Individual Exposure to Terror and Political Attitudes: A Physiological and Psychological Process.” Terrorism and Political Violence 33(5): 1055-1070.
  Ben Levi, Raphael, Amnon Cavari, and Lesley Terris. 2019. “Taking Sides in Foreign Conflicts: Explaining Global Public Opinion toward Israel and the Palestinians in the Israeli-Palestinian Conflict.” Israel Affairs 25(6): 1006-1025.
  Cavari, Amnon. 2019. “Evaluating the President on Your Priorities.” Presidential Studies Quarterly 49(4): 798-826.
  Cavari, Amnon, and Micah Ables. 2019. “Going Global: Assessing Presidential Foreign Travel.” Congress & The Presidency 46(2): 306-329.
  Cavari, Amnon, and Guy Freedman. 2019. “Partisan Cues and Opinion Formation on Foreign Policy.” American Politics Research 47(1): 29-57.
  Cavari, Amnon, and Guy Freedman. 2018 “Polarized Mass or Polarized Few? Assessing the Parallel Rise of Survey Non-Response and Measures of Polarization.” Journal of Politics 80(2): 719-725.
  Cavari, Amnon, Moran Yachi and Shira Pindyck. 2017. “Foreign News on US Media: A Longitudinal Analysis of News Coverage of Israel.” Israel Studies 22(1): 24-49.
  Yarchi, Moran, Cavari Amnon and Shira Pindyck. 2017. “Covering foreign news–intensity and topics: the case of the American coverage of Israel 1981–2013.” The Journal of International Communication 23(1): 115-137.
  Cavari, Amnon, and Itay Gabay. 2014. “Coverage of Foreign Events on US Local Television News.” Israel Studies Review 29(1).
  Cavari, Amnon, and Elan Nyer. 2014. “From Bipartisanship to Dysergia: Trends in Congressional Actions toward Israel.” Israel Studies 19(3).
  Cavari, Amnon. 2013. “Religious Beliefs, Elite Polarization, and Public Opinion on Foreign Policy: The Partisan Gap in American Public Opinion toward Israel.” International Journal of Public Opinion Research 25(1): 1-22.
  Cavari, Amnon. 2013. “The Short-Term Effect of Going Public.” Political Research Quarterly 66(2): 336-351. 


  Book Chapters
  Cavari, Amnon. 2020. “Trump, Israel, and the Shifting Pattern of Support for a Traditional Ally,” in Renshon, Stanley, and Peter Suedfeld (editors), The Trump Doctrine and the Emerging International System. New York: Palgrave Macmillan.
  Cavari, Amnon, and Guy Freedman. 2019. “From Public to Publics: Assessing Group Variation in Issue Priorities in the U.S. and Israel.” In Baumgartner et al. (ed.) Comparative Agendas: Concepts, Tools and Data. Oxford: Oxford University Press.
  Cavari, Amnon, and Guy Freedman. 2017. “From Bipartisan Agreement to Electoral Contest: Israel in US Elections.” In Cavari et al. (ed.) The 2016 Presidential Election: The Making of a Political Earthquake. Lanham: Lexington.
  Cavari, Amnon. 2014. “The Interplay of Macropartisanship and Macrohandling, and the 2012 Electoral Success of the Democratic Party.” In Cavari et al. The 2012 Presidential Election: Forecasts, Outcomes, and Consequences. Lanham: Rowman & Littlefield.
  Cavari, Amnon. 2012. “Six Decades of Public Affection: Trends in American Public Attitudes toward Israel,” in Robert O. Freedman (ed.), The US and Israel: Six Decades of Relations. Boulder: Westview Press.
   


  Policy Publications
  Cavari, Amnon, and Shir Marom Melnick. 2015. “Attitudes of Hispanics toward Israel. American Public Opinion toward Israel (APOI) Project, Institute for Policy and Strategy (IPS).
  Cavari, Amnon. 2015. “Congressional Support for Israel: Analyzing Trends in Congressional Legislative Action with regards to Israel.” BESA Center.
  Cavari, Amnon, and Guy Freedman. 2015. Israeli Public Opinion toward the US: Divided Along Party Lines. American Public Opinion toward Israel (APOI) Project, Institute for Policy and Strategy (IPS).
  Cavari, Amnon. 2014. American Public Support for Israel: Assessing the Cracks in a Unique Bond. American Public Opinion toward Israel (APOI) Project, Institute for Policy and Strategy (IPS).