פרופ' דורון פרידמן

בית ספר סמי עופר לתקשורת Ph.D., אוניברסיטת תל אביב

ראש המעבדה לחקר מציאות מתקדמת