Ph.D., דנה פרג

בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה

ראשת תוכנית התואר השני בהתנהגות ופיתוח ארגונים

  • ד"ר דנה פרג היא פסיכולוגית ארגונית ותעסוקתית, אשר הצטרפה למרכז הבינתחומי הרצליה בשנת 2008 ומשמשת כראשת התכנית לתואר שני בהתנהגות ופיתוח ארגונים.
    ד"ר פרג מתמקדת באופן בו מתעצבת הזהות המקצועית של הפרט ובזיהוי תהליכים, אישיים וארגוניים, אשר עשויים לתרום לתהליכי גיבוש זהות.
    עבודתה של ד"ר פרג יוצרת גשר בין העולם האקדמי לבין השדה הארגוני.
    ד"ר פרג היא בעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בר אילן, ובעלת הסמכה להנחיית קבוצות מאוניברסיטת תל אביב. כמו כן השתלמה באוניברסיטת מישיגן ובאוניברסיטת הארוורד בארה"ב.