פרופ' אטי ברנט

בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה Ph.D., אוניברסיטת בר-אילן

ראשת תכנית התואר השני בפסיכולוגיה קלינית

תחומי מומחיות

 • פרופ' אטי ברנט הינה חברת סגל בבית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה וראשת תכנית התואר השני בפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת רייכמן.
  מייסדת הקליניקה הטיפולית של בית הספר לפסיכולוגיה ומנהלת הקליניקה הטיפולית במשך 6 שנים. פרופ' ברנט כיהנה כראשת התכנית הקלינית וכסגנית ראשת המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן.
  פרופ' ברנט הינה פסיכולוגית קלינית ומדריכה מוסמכת בפסיכותרפיה ופסיכודיאגנוסטיקה. ייסדה את ארגון הרורשך בישראל. הייתה חברה בוועד המנהל של הארגון הבינלאומי של הרורשך ושיטות השלכתיות אחרות. אחראית עד עצם היום הזה על פורום אבחון זה בישראל. הטמיעה בארץ את השיטה העדכנית של ניתוח הרורשך.
  חברה במועצה העורכת של ה- Journal of Personality Assessment- R-PAS.
  פרופ' ברנט ייעצה למועצת הפסיכולוגים בנוגע לכלים הערכת אישיות, מעבירה בעולם סדנאות בנושאי הערכת אישיות.
  ערכה יחד עם J. Obegi את הספר- Adult attachment and research in clinical work with adults בהוצאת גילפורד.
  תחומי המחקר העיקריים של פרופ' ברנט: הערכת יעילות הטיפול ובחינת תהליכים בפסיכותרפיה. הערכת אישיות באמצעות מבחנים פסיכולוגיים. תרומת דפוסי ההתקשרות להתמודדות עם נקודות מפנה בחיים, בעיות בריאות ומשברים. העברה בין-דורית של טראומת השואה וטראומות אחרות.

 • Berant, E., & Pizem, N. (accepted, under revision). Rescue volunteers' posttraumatic symptoms, mental distress and fear of personal death: The moderating role of attachment Insecurities. Death Studies.


  Book, A., & Berant, E. (in press). The contribution of difficulties in separation-individuation and emotional regulation to obesity among adolescent girls. Asia   Pacific Journal of Counselling and Psychotherapy.


  Mikulincer, M., Shaver, P. R., & Berant, E. (in press). An attachment  perspective on therapeutic processes and outcomes. Journal of Personality.


  Berant, E., & Zim, S. (2013). Integration of attachment self-report scales with the Rorschach. Rorschachiana, 34, 137-156.


  Berant, E. (2013). Empirical and clinical aspects of attachment theory. Rorschachiana, 34, 111-114.


  Cohen, I., Berant, E., Hubert, I., & Peretz, T. (2013). The mental health of breast cancer survivors and their adolescent daughters. Psycho-oncology. 22, 1236-1241.


  Berant, E. (2013). The case of Lucy through the lenses of attachment theory.  In I. Čermák, & T. Fikarová, T. (Eds.), Thematic Apperception Test: Interpretive Perspective (pp.465-496). Nové Zámky: PSYCHOPROF.


  Berant, E., & Hever, H. (2012). The granddaughters of female Holocaust survivors on their maternal side – A possible mission. In M. Rieck (Ed.), The Holocaust: Its traumatic and intergenerational effects in comparison to other persecution, and its reflection in the arts (pp. 11-32). Berlin: Verlag Irene Regener.  


  Book, A., & Berant, E. (2011, March). Personality structure and object relations among adolescent girls with obesity. Paper presented at the Annual Meeting of the Society for Personality Assessment, Boston.


  Ganellen, R., Krishnamurthy, R., Armstrong, J., & Berant, E. (2011, March). Secrets, double binds, and the limits of knowing – A case discussion. Paper presented at the Annual Meeting of the Society for Personality Assessment, Boston.  Berant, E. (2011, March). The Conflictual position of the Non-Us personality assessor in the 21st Century. Paper presented in a symposium at the Annual Meeting of the Society for Personality Assessment, Boston.


  Berant, E. (2011, November). Bereaved brothers- The double loss –through the lenses of attachment theory. Paper presented in a conference on bereavement. Haifa University, Israel. 


  Solan, M., Berant, E., Shani-Sela, M., & Phenig, S. (2011). A novel approach to "working through" envy: A case study. Presented in a symposium at the International conference: Envy at work, Torino Italy (September, 2011).


  Berant, E. (2010, April). The clothes as a transitional object. Lecture presented in the conference entitled "clothes – what they cover and expose. Bar-Ilan University.


  Berant, E., & Lobel. S. (2010, July). "Clients' attachment anxiety and attachment avoidance in psychodynamic psychotherapy: The different trajectories". Invited Lecture at the research workshop of the Israel Science Foundation- Multiple lenses on the therapeutic relationship. Jerusalem, Israel.


  Saragusty, C., Berant, E., & Yaniv, E. (2010). Association of attachment anxiety and satisfaction with nasal surgery. Rhinology, 49, 117-120.


  Berant, E. (2009, June). "The complexity of being a third generation young female descendent to Holocaust survivor." Invited talk presented at a conference entitled "The Holocaust: Its traumatic and intergenerational effects in comparison to other persecutions and its reflection in the arts", Haifa University, Haifa


  Berant, E.  (2009, August). "The association between attachment orientations and object relations measured with the TAT. Invited workshop at the 19th European Rorschach Association Congress, Prague, The Czech Republic.


  Berant, E. (2009). Attachment styles, the Rorschach and TAT: Using traditional projective instruments in assessing the attachment dimensions. Yansiyma,  11-12, 159-186. [translation of the chapter to Turkish].


  Berant, E., & Wald, Y. (2009). Self-reported attachment patterns and Rorschach ego- boundary, defenses and thinking disorders scores. Journal of Personality Assessment. 91, 365-372.


  Berant, E., & Book, A. (2008, July). "The Ego Impairment Index (EII) among Israeli obese adolescent girls". Paper presented in a symposium entitled "Experiences with the Rorschach Comprehensive System's Ego-Impairment Index-II in different countries" at the 19th International Society of the Rorschach and Projective Methods Congress, Leuven, Belgium.


  Berant, E. (2008, July). "Integrative assessment of test-retest procedure using Rorschach, TAT, and self-reported attachment orientation scale". Paper presented in a symposium entitled "The use of Rorschach and TAT in client appraisal at the beginning of therapy and in the evaluation of treatment outcome: A case study analyzed through 3 different lenses" at the 19th International Society of the Rorschach and Projective Methods Congress, Leuven, Belgium.


  Mikulincer, M., Shaver, P. R., Cassidy, J., & Berant, E. (2008). Attachment- related defensive processes. In J. H. Obegi & E. Berant (Eds.), Attachment theory and research in clinical work with adults. (pp. 293-327). New York: Guilford Press.


  Berant, E., & Obegi, J. H. (2008). Attachment-informed psychotherapy research with adults. In J. H. Obegi & E. Berant (Eds.), Attachment theory and research in clinical work with adults. (pp. 461-489). New York: Guilford Press.


  Obegi, J. H., & Berant, E. (2008). Introduction. In J. H. Obegi & E. Berant (Eds.),  Attachment theory and research in clinical work with adults (pp. 1-14). New York: Guilford Press.


  Berant, E. (2008) Attachment styles, the Rorschach and the TAT: Using Traditional projective measures to assess aspects of attachment. In J. H. Obegi &  E. Berant (Eds.), Attachment theory and research in clinical work with adults   (pp. 181-206). New York: Guilford Press.


  Obegi, J. H., & Berant, E. (2008). Attachment theory and research in clinical work with  adults. (Edited Volume, 19 chapters). New York: Guilford Press


  Berant, E., Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2008). Mothers' attachment style, their mental health, and their children's emotional vulnerabilities: A seven year study of children with Congenital Heart Disease. Journal of Personality, 76, 31-66.


  Berant, E., Orgler, S., & Newborn, M. (2008). Convergence of self-report scales and Rorschach indexes of psychological distress: The moderating role of self disclosure. Journal of Personality Assessment. 90, 36-43.


  Berant, E., & Zim, S. (2008). Being between two worlds – A case study of the integrative  process of personality assessment. Rorschachiana, 29, 201-222.


  Berant, E. (2007, January). "Secrets revealed by the Rorschach and TAT". Invited talk presented at the Annual Conference of the Israeli Society of Psychotherapy, Tel-Aviv, [Hebrew].


  Berant, E., & Hever, H. (2007, March). "Witnessing, testimony, and coping with Holocaust trauma in third generation girls". Paper presented in a symposium at the Annual Meeting of the Society for Personality Assessment, Washington D.C.


  Berant, E. (2007, August). "The self-expressive tools (Rorschach, TAT, and CAT) as explaining the dynamics of attachment theory and their implications for the therapeutic process". Invited workshop lecture at the summer seminars organized by the International Society of the Rorschach and Projective Methods, Lucerne, Switzerland.


  Berant, E. (2007). Rorschach Comprehensive System data for a sample of 150 nonpatients from Israel.  Journal of Personality Assessment, 89 (S1), 67-73.


  Berant, E., & Hever, H. (2006, July). "Transgenerational transmission of Holocaust trauma in the third generation: The contribution of attachment orientation and maternal representations to coping with the journey to Poland". Paper presented in a symposium entitled " The relational vicissitudes of trauma in the "second" and "third" generation of Holocaust survivors" at the 2006 International Association for  Relationship Research Conference. Rethymno, Crete.


  Berant, E., & Wald, Y. (2006, August). "The association between attachment Dimensions and the use of defense mechanisms and body boundary perception in the Rorschach". Paper presented at the 8th European Rorschach Association Congress, Padova, Italy.


  Berant, E. (2005). Rorschach symmetry responses as indicative of object-relations. The Review of the Spanish Society of the Rorschach and Projective Methods, 18, 75-85. [Spanish].


  Berant, E., & Shinar, N. (2005). The contribution of attachment system to the well-being of mothers of children with congenital heart disease, to their marital satisfaction and the self-image of their children – A longitudinal study. Mifgash Journal of Social-Educational work, 21, 61-88. [Hebrew].


  Berant, E., Saroff, A., Reicher-Atir, R., & Zim, S. (2005). Supervising personality assessment: The integration of intersubjective and psychodynamic elements in the supervisory process. Journal of Personality Assessment, 84, 205-215.


  Berant, E., Mikulincer, M., Shaver, P. R., & Segal, Y. (2005). Rorschach correlates of self-reported attachment dimensions manifestations of hyperactivating and  deactivating strategies. Journal of Personality Assessment, 84, 68-79.


  Bernat, E., & Pizem, N. (2005, July). "Fear of personal death among rescue teams in terror events". Paper presented in a symposium entitled "Cultural variations in the presentation of post-traumatic stress disorder" at the 18th International Society of Rorschach and Projective Methods Congress, Barcelona, Spain.


  Berant, E., & Wald, Y. (2005, July).  "Rorschach symmetry responses as indicating object relations of self-reported attachment dimensions". Paper presented in a symposium entitled "Lost in symmetry: Reflections on object relations" at the 18th International Society of Rorschach and Projective Methods Congress, Barcelona, Spain.


  Berant, E., & Mikulincer, M. (2004, July). "Rorschach correlates of self- reported attachment dimensions: Dynamic manifestations of hyperactivating and deactivating strategies". Paper presented in a symposium entitled "Attachment dynamics, mental representations, and memory: New directions" at the 112th Annual Convention of the American Psychological Association, Honolulu, Hawaii.


  Berant, E., & Mikulincer, M. (2004, August). "Rorschach and TAT correlates of attachment styles: Dynamic manifestations". Paper presented at the 7th European Rorschach Association Congress, Stockholm, Sweden.


  Berant, E. (2004). Images of absence, void, and reparation in the Rorschachs of contemporary Israeli artists who are children of Holocaust Survivors. South-Africa Rorschach Journal, 1, 46-63.


  Berant, E. (2003, March). "Rorschach indicators of sexual abuse in childhood". Invited lecture presented at the Annual Meeting of the Israel Society of Personality Assessment, Tel-Aviv [Hebrew].


  Berant, E. (2003, March). "Love, attachment and the Rorschach". Invited talk presented at the First International Rorschach and Projective techniques Conference, Havana, Cuba.


  Berant, E., Mikulincer, M., & Florian, V. (2003). Marital satisfaction among mothers of children with congenital heart disease: The contribution of illness severity, attachment style, and the coping process. Anxiety, Stress, and Coping, 16, 397-415.


  Berant, E. (2002, September). "Rorschach indicators of transgeneration transmission of Holocaust trauma in Israeli artists who are children of Holocaust survivors". Paper presented in a round table entitled "Rorschach- its relations with trauma" at the 17th International Society of Rorschach and Projective Methods, Rome, Italy.


  Berant, E., Kaser-Boyd, N., Segal, H., & Zim, S. (2002, September). "Rorschach and TAT manifestations in young people exposed to sexual or mental abuse and violence during their childhood". Paper presented at the 17th International Society of the Rorschach and Projective Methods Congress, Rome, Italy.


  Berant, E. (2002). Transgenerational transmission of trauma in children of Holocaust survivors: A case study. Rorschachiana, 25, 28-57.


  Berant, E., Mikulincer, M., & Florian, V. (2001). Attachment style and mental health: A 1-year follow-up study of mothers of infants with congenital heart disease. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 956-968.


  Berant, E., Mikulincer, M., & Florian, V. (2001). The association of mothers’ attachment style and their psychological reactions to the diagnosis of infant’s congenital heart disease. Journal of Social and Clinical Psychology, 20, 208-232.


  Berant, E. (2000, September). "Transgeneration transfer of trauma: Offspring’s coping by flight or fight – A case study". Paper presented at the 6th Congress of the European Rorschach Association, Paris, France.


  Berant, E. (1998, August). "Teaching the Comprehensive System to professionals". Paper presented at the 5th European Rorschach Association, Congress Madrid, Spain.


  Berant, E. (1996, March)." The self-perception and object relations in borderline personality disorder as manifested in the Rorschach test". Invited talk at the Annual Meeting of the Israel Personality Appraisal Society, Herzliya, Israel. [Hebrew].