פרופ' אייל בילוגורסקי

בית ספר אריסון למנהל עסקים Ph.D., Duke University

סגן דיקן בית הספר