פרופ' גלעד הירשברגר

בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה Ph.D., אוניברסיטת בר-אילן

סגן דיקן בית הספר

תחומי מומחיות

 • פרופ' גלעד הירשברגר הינו פסיכולוג חברתי ופוליטי המתמחה בתפיסת איומים.
  המחקר של פרופ' הירשברגר עוסק באיפיון איומים שונים ובחינת השפעתן על עמדות והתנהגויות.
  בין היתר, פרופ' הירשברגר חוקר את ההשפעה ארוכת הטווח של השואה על הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
  כמו כן, פרופ' גלעד הירשברגר חוקר כיצד תפיסה של איומים פיסיים וסימבולים משפיעה על המוכנות לפשרות טריטוריאליות במסגרת הסדר עם הפלסטינים.

 • Imhoff, R., Bilewicz, M., Hanke, K., Kahn, D. T., Henkel-Guembel, N., Halabi, S., Shani-Sherman, T., & Hirschberger, G.  (2017). Explaining the inexplicable: Differences in attributions for the Holocaust in Germany, Israel and Poland.  Political Psychology, 38, 907-924.


  Hirschberger, G., Hayes, J., Shtrul, A., & Ein-Dor, T. (2017).  The existential underpinnings of intergroup helping: When normative and defensive motivations collide. Personality and Social Psychology Bulletin, 43, 1469-1484


  Hirschberger, G., Ein-Dor, T., Lifshin, U., Seeman, S., & Pyzczynski, T. (2017). When criticism is ineffective: The case of historical trauma and unsupportive allies. European Journal of Social Psychology, 47, 304-319.


  Canetti, D., Hirschberger, G*., Rapaport, C., Elad-Strenger, J., Ein-Dor, T., Rosenzvieg, S., Hobfoll, S., & Pyszczynski, T.  (2018)  Holocaust from the Real World to the Lab: The effects of historical trauma on contemporary political cognitions. Political Psychology, 39, 3-21.*shared first authorship


  Hirschberger, G. (2018).  Collective trauma and the social construction of meaning.  Frontiers in Psychology, 9, 1441.


  Caspi-Berkowitz, N., Mikulincer, M., Hirschberger, G., Ein-Dor, T., & Shaver, P. R. (2019).  To die for a cause but not for a companion: Attachment-related variations in the terror management function of self-sacrifice.  Journal of Personality and Social Psychology, 117, 1105-1126. 


  Hirschberger, G., & Ein-Dor, T.  (2020). A temporal account of collective victimization as existential threat: Reconsidering adaptive and maladaptive responses.  In J.R. Vollhardt (Ed.), The Social Psychology of Collective Victimhood. New York: Oxford University Press.