ד"ר הני זובידה

בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה