פרופ' יעקב גולדנברג

בית ספר אריסון למנהל עסקים Ph.D., האוניברסיטה העברית בירושלים

שיווק

תחומי מומחיות