פרופ' טל נבון כץ

בית ספר אריסון למנהל עסקים Ph.D. בפסיכולוגיה ארגונית, Columbia University

התנהגות ארגונית, ניהול

תחומי מומחיות

 • פרופ' כץ-נבון היא חברת סגל בבית הספר אריסון למנהל עסקים, במרכז הבינתחומי הרצליה. היא בעלת תואר דוקטור בפסיכולוגיה ארגונית מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק.
  מחקריה מתמקדים בנושאי מנהיגות, מוטיבציה, תרבות ואקלים ארגוני והשפעותיהם על ביצוע של צוותים ועובדים, בטיחות בעבודה, איכות וטעויות ואיכות השירות. חלק ניכר מהמחקר נעשה במערכת הבריאות ועל טעויות רפואיות.
  מחקרים אלו פורסמו בז'ורנלים מובילים בתחום כגון, Academy of management, Management Science, Journal of Applied Psychology, Journal of Organizational Behavior and more, והיא חברת מערכת בכתבי העת European Journal of Work and Organizational Psychology, Healthcare Management Review, Small Group Research
  פרופ' כץ-נבון מלמדת קורסים בניהול, פיתוח צוותים, ופיתוח מנהיגות.

 • Katz-Navon, T., Kark, R., & Delegach, M. (2019). Trapped in the middle: Challenging the linear approach to the relationship between leadership and safety. Academy of Management Discoveries.  Delegach, M., Kark, R., Katz-Navon, T., & VanDijk, D. (2017). A focus on commitment:
  The roles of transformational and transactional leadership and self-regulatory focus in fostering organizational and safety commitment. European Journal of Work and Organizational Psychology, 26(5), 724-740. DOI: 10.1080/1359432X.2017.1345884.  Katz-Navon, T.,
  & Naveh, E. (2016). A New Perspective on Organizational Climate as a
  Boundary Spanner: Integrating a Fragmented Health Care System. Ch.12. In T. Vogus & A. Avgar (Eds.) The Evolving Healthcare Landscape: How Employees, Organizations, and Institutions Adapt and Innovate. Pp. 285- 305. Labor and Employment Relations Association (LERA) Annual Research, Vol.  Katz-Navon, T
  ., Block, J. C., & Unger-Aviram, E. (2016). Examining the cross-level
  influence of dispositional and team goal orientations on employee self-regulation and performance in a complex task environment. Journal of Applied Behavioral Sciences, 1-26. DOI: 10.1177/0021886316665460  Kark, R., Katz-Navon, T., & Delegach, M. (2015). The dual effects of leading for safety: The
  mediating role of employee regulatory focus. Journal of Applied Psychology, 100(5), 1332-
  1348.  Naveh E., Katz-Navon, T., & Stern, Z. (2015). Active learning climate and employee errors:
  The moderating effects of personality traits. Journal of Organizational Behavior, 36, 441-
  459. DOI: 10.1002/job.2000  Naveh E., Katz-Navon, T., (2015). A longitudinal study of an intervention to improve road
  safety climate: Climate as an organizational boundary spanner. Journal of Applied
  Psychology,
  100(1), 216-226.  Naveh E., Katz-Navon, T., & Stern, Z. (2014). Resident physicians’ clinical training and error rate:
  the roles of autonomy, consultation, and familiarity with the literature. Advances in Health Sciences Education. 20, 59–71. DOI: 10.1007/s10459-014-9508-6.  Stern, Z., Naveh, E. & Katz-Navon, T. (2013). Beyond fatigue: Managerial Factors Related to
  Resident Physicians’Medical Errors. In Y. Dunchin & D. Gopher (Eds.). Around the Patient Bed: Human Factors and Safety in Health Care, Pp. 285-292. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis.  Naveh E., & Katz-Navon, T., (2013). Antecedents of Willingness to Report Medical
  Treatment Errors in Health Care Organizations: A Multilevel Theoretical Framework. Healthcare Management Review, 39(1), 21-30.  Katz-Navon, T.,
  & Timmor, Y. (2012). Dual needs based segmentation: Developing the
  concept. International Journal of Consumer Studies, 36, 251-262.  Naveh, E., Katz-Navon, T., Stern, Z. (2011). The effect of safety management systems on
  continuous patient safety improvement: the moderating role of safety climate and autonomy, Quality Management Journal, 18(1), 54-67.


  Katz-Navon, T., Naveh, E., Stern. Z. (2009). Learning behaviors – Is more always better? The case of resident physicians’ medical errors, Journal of Applied Psychology, 94(5), 1200-1209. This paper was highlighted in the Monitor on Psychology (American Psychological
  Asssocation), Jan 2010, 41 (1), p.53.


  Stern, Z., Katz-Navon, T., Levtzion-Korach, O., Naveh, E. (2009). Resident physicians' level of fatigue and medical errors: the role of standardization. International Journal of Behavioural
  and Healthcare Research
  , 1(3), 223-233.


  Katz-Navon, T., & Goldschmidt, H. (2009). Goal Orientations in Negotiations: The Influence of Goal Orientations on Fixed-Pie Perceptions and Bargaining Outcomes.
  International Journal of Psychology
  , 44(1), 60-70.


  Stern, Z., Katz-Navon, T., & Naveh, E. (2008). The Influence of Situational Learning Orientation, Autonomy, and Voice on Error Making: The Case of Resident Physicians.
  Management Science,
  54, 1553-1564.


  Timmor, Y., & Katz-Navon, T. (2008). Being the Same and Different: A Model Explaining
  New Product Adoption. Journal of Consumer Behavior, 7, 249-262.


  Katz-Navon, T. Naveh, E., & Stern, Z. (2007). Safety self-efficacy and safety performance: Potential antecedents and the moderation effect of standardization.
  International Journal of Health Care Quality Assurance
  , 20(7), 572-584.


  Katz-Navon, T., Naveh, E., & Stern, Z. (2007). The Moderate Success of Quality of Care Improvement Efforts: Three Observations on the Situation.
  International Journal for Quality in Health Care,
  19, 4-7.


  Naveh, E., Katz-Navon, T., & Stern, Z. (2006). Readiness to report medical treatment errors: The effects of safety procedures, safety information, and priority of safety.
  Medical Care,
  44, 117-123.


  Naveh, E., Katz-Navon, T., & Stern, Z. (2005). Patient treatment errors: A safety climate
  approach. Management Science, 51, 948-960.


  Katz-Navon, T., Naveh, E., Stern, Z. (2005). Safety Climate in Healthcare Organizations: A Multidimensional Approach, Academy of Management Journal, Vol. 48, pp. 1075-1089. This paper was highlighted in the section of the ASQ (American Society for Quality) Health Division Newsletter of the magazine Patient Safety & Quality Healthcare, January/February
  2006.


  Katz-Navon, T., & Erez, M. (2005). When Collective- and Self-Efficacy Affect Team
  Performance: The Role of Task Interdependence. Small Group Research, 36, 437-465.


  Chen, Y., Brockner, J., & Katz, T. (1998). Toward an explanation of cultural differences in ingroup favoritism: The role of individual- vs. collective-primacy.
  Journal of Personality and Social Psychology,
  75 (6), 1490-1502.


  Stern, Z., Naveh, E. & Katz-Navon, T. Beyond fatigue: Organizational factors that influence medical errors of resident physicians. In Y. Dunchin & D. Gopher (Eds.). Safety in Healthcare Systems
  (Hebrew).


  Katz, T., & Block, C.J. (2000). Process and outcome goal orientation in conflict situations: The importance of framing. In M. Deutsch, & P. Coleman (Eds.) The Handbook of Conflict
  Resolution, Theory and Practice
  , Pp. 279-288. San-Francisco, CA: Jossey-Bass.


  Ph.d. Dissertation: Katz, T. Self-construal as a moderator of the effects of task and reward
  interdependence on group performance
  . 1999.