ד"ר לסלי טריס

בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה Ph.D., אוניברסיטת תל אביב

סגנית דיקן בית הספר

 • ד"ר לסלי טריס הינה בעלת דוקטורט במדעי המדינה מאוניברסיטת תל אביב. היא סגנית דיקן בית ספר לאודר לממשל ומרצה בכירה בבית הספר.
  מחקרה של ד"ר טריס מתמקד בסכסוכים בינלאומיים, יישוב סכסוכים ותהליכי משא ומתן ותיווך, עם דגש על תפקידם של מנהיגים, תהליכים פסיכולוגיים, ותפישת מהימנות במו"מ תוך שילוב מתודולוגיות כמותיות ואיכותיות, מודלים פורמליים וניסויי מעבדה. מחקריה התפרסמו בכתבי עת מובילים כגון Journal of Conflict Resolution , British Journal of Political Science, Journal of Peace Research, Journal of Politics.
 • Peer Reviewed Articles


  Terris, Lesley G. & Orit E. Tykocinski 2021. Agents of Peace or Enablers of Violence? The Proximal Effects of Mediators in International Disputes. International Interactions, 48:1, 1-22, DOI: 10.1080/03050629.2021.1977637


  Terris, Lesley, Noya Lishner-Levy & Orit Tykocinski 2020. Negotiation Inaction Inertia: A Dynamic Model of the Impact of Missed Opportunities on Negotiation Decisions in Multi-issue Disputes, International Negotiation 26:1-20.


  Ben-Levi, Raphael, Cavari, Amnon, & Terris, Lesley. 2019. Global Public Opinion toward Israel: Mapping and Explaining Attitudes toward the Jewish State in Conflict. Israel Affairs 25(6): 1006-1025


  Lutmar, Carmela & Lesley Terris 2019. Special Data Feature: Introducing a New Dataset on Leadership Change in Rebel Groups, 1946-2010, Journal of Peace Research 56 (2): 306-315.


  Lutmar, Carmela & Lesley Terris 2016. Leadership Changes and Civil War Agreements: Exploring Preliminary Links, Peace Economics, Peace Science and Public Policy 22(4): 439-448.


  Terris, Lesley & Orit Tykocynski 2016. Inaction Inertia in International Negotiations: The Consequences of Missed Opportunities, British Journal of Political Science    46 (3): 701-717.


  Maoz, Zeev, Lesley Terris, Ranan Kuperman, & Ilan Talmud 2007. What Is the Enemy of My Enemy? Causes and Consequences of Imbalanced International Relations, 1816-2001, Journal of Politics, 69(1):100-115.


  Maoz Zeev, Ranan Kuperman, Lesley Terris & Ilan Talmud. 2006. Structural Equivalence and International Conflict: A Social Network Analysis, Journal of Conflict Resolution, 50(5): 664-689.


  Maoz, Zeev & Lesley Terris 2006. Credibility and Strategy in International Mediation, International Interactions, 32:409-40.


  Terris, Lesley & Zeev Maoz 2005. Rational Mediation: A Theory and a Test, Journal of Peace Research, 42(5): 563-583.


  Books


  Mintz, Alex and Lesley Terris (eds.) 2021 Oxford Handbook of Behavioral Political Science. Oxford University Press


  Terris, Lesley 2017. Mediation of International Conflicts. Routledge


  Book Chapters


  Terris, Lesley 2020. The Effects of Time in Negotiations: Bargaining Theory, Sunk Costs, and Inaction Inertia. In: Mintz, Alex & Lesley Terris (eds.) The Oxford Handbook of Behavioral Political Science. Oxford University Press DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190634131.013.6


  Terris, Lesley & Orit Tykocinski. 2019. ‘Transforming Intractable Conflicts under the Shadow of the Past: Sunk Costs, Inaction Inertia, and the Gilad Shalit Negotiations’, In Gerard, Catherine; Golan, Galia; Kriesberg, Louis & Toole, Deborah (eds.) Transforming Intractable Conflicts. Rowman and Littlefield, pp. 305-322. 


  Lutmar, Carmela & Lesley Terris 2019. The Missing Link: Patterns in Leadership Change and Mediation in Civil Wars. In Lutmar, Carmela & James Ockey (eds.) Peacebuilding in the Asia Pacific, Palgrave Macmillan, Cham, pp. 51-69.


  Lutmar, Carmela & Lesley Terris. 2017. War Termination, Oxford Research Encyclopedia of Politics, Oxford University Press.


  Maoz, Zeev and Lesley Terris 2009 (Reprint). Credibility and Strategy in International Relations. In: Bercovitch, Jacob and Scott Gartner (eds.) International Conflict Mediation: New Approaches and Findings, London and New York: Routledge, pp. 69-95.


  Maoz, Zeev, Lesley Terris, Ranan Kuperman and Ilan Talmud 2007. ‘Network Centrality and International Conflict, 1816-2001. Does it pay to Be Important?’ In Applications of Social Network Analysis. Edited by T. N. Friemel. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH, pp. 121-152.


  Maoz, Zeev, Lesley Terris, Ranan Kuperman, and Ilan Talmud 2005. 'International Relations: A Network Approach', in Alex Mintz and Bruce Russett, eds, New Directions for International Relations, Lexington Books.