ד"ר מעוז רוזנטל

בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה Ph.D., אוניברסיטת תל אביב

תחומי מומחיות