פרופ' מורן ירחי

בית ספר סמי עופר לתקשורת

ראש התמחות תודעה והשפעה בדיגיטל

תחומי מומחיות

 • פרופ' מורן ירחי, היא ראש ההתמחות בתודעה והשפעה בדיגיטל בביה"ס לתקשורת, ראש התוכנית לדיפלומטיה ציבורית, עמיתה בכירה במכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית, וחוקרת בכירה במכון ללוחמה בטרור (ICT) באוניברסיטת רייכמן. כחוקרת בתחום התקשורת הפוליטית, מחקריה של פרופ' מורן ירחי מתמקדים בעיקר בסיקור תקשורתי של קונפליקטים וטרור, בדיפלומטיה ציבורית וביכולת של שחקנים פוליטיים לקדם את מסריהם – במסגרת מלחמת התדמית, ובסיקור מערכות בחירות בתקשורת המסורתית וברשתות החברתיות. מחקריה של פרופ' מורן ירחי זיכו אותה בפרסים ומלגות שונות, ביניהם: פרס נינה וויין לתקשורת ציבורית ובינלאומית לשנת 2012, פרס הכט לשנים 2012-3, פרס מאמר מצטיין של המחלקה לתקשורת המונים בכנס השנתי של התאחדות התקשורת הבינלאומית לשנת 2014, ופרס, מאמר מצטיין של המחלקה לתקשורת פוליטית בכנס השנתי של התאחדות התקשורת הבינלאומית לשנת 2019.

 • Yarchi, M., Baden, C. and Kligler-Vilenchik, N. (2020). “Political Polarization on the Digital Sphere: A cross-platform, over-time analysis of interactional, positional, and affective polarization on social media”. Political Communication


  Baden, C., Kligler-Vilenchik, N. and Yarchi, M. (2020). Hybrid Content Analysis: Toward a strategy for the theory-driven, computer-assisted classification of large text corpora. Communication Method & Measures.


  Samuel-Azran, T. and Yarchi, M. (2020). Female candidates get "punished" for "unwomanly" campaigning: Facebook campaigning during Israel’s 2018 municipal elections. Online Information Review.


  Hatuel-Radoshitzky, M. and Yarchi, M. (2020). “Rally ’Round the Flag Revised: External soft threats and media coverage”. Media, War & Conflict.


  Yarchi, M. and Ayalon, A. (2020). “Fighting over the Image: the Israeli−Palestinian conflict in the Gaza strip 2018−19”. Studies in Conflict & Terrorism.


  Kligler-Vilenchik, N., Baden, C. and Yarchi, M. (2020). “Interpretative Polarization across Platforms: How Political Disagreement develops over Time on Facebook, Twitter, and WhatsApp”. Social Media + Society.


  Pack, S.M., Galily, Y., Yarchi, M., Tamir, I. (2020). A tug of war: The Israeli sports press during the Second Lebanon War. Journal of Sports Media.


  Samuel-Azran, T. and Yarchi, M., (2020). “Normalization on the politicians' messages level, equalization on the citizens' discussions level: the 2015 Israeli elections campaign on Facebook”. Journal of Elections, Public Opinion & Parties 30(2), 161-179.


  Lavie-Dinur, A., Yarchi, M. and Karniel. Y., (2019). “Online News Coverage of Female Perpetrators during the October 2015 Wave of Violence of the Israeli-Palestinian Conflict”. Media, War & Conflict.


  Yarchi, M., Samuel-Azran, T., Galily, Y., and Tamir, I. (2019). The impact of political context on news coverage: Covering Qatar in the Israeli press. Media, War & Conflict 12(1), 19-29.


  Yarchi, M., and Samuel-Azran, T. (2018). “Women politicians are more engaging: Male versus female politicians’ ability to generate users’ engagement on social media during an election campaign”. Information Communication & Soceity 21(7), 978-995.   


  Markowitz-Elfassi, D., Yarchi, M., and Samuel-Azran, T. (2019). “Share, Comment, but Do Not Like: The Effect of Politicians’ Facial Attractiveness on Audience Engagement on Facebook”. Online Information Review 43(5), 743-759.


  Samuel-Azran, T. and Yarchi, M., (2018). “Normalization on the politicians' messages level, equalization on the citizens' discussions level: the 2015 Israeli elections campaign on Facebook”. Journal of Elections, Public Opinion & Parties.


  Yarchi, M. (2018). “Security issues as mirrored in the digital social media”. In Cohen S., and Klieman, A. (Eds.). Routledge Handbook on Israeli security. Routledge.


  Yarchi, M., (2019). “ISIS’s Media’s Strategy as Image Warfare: Strategic Messaging over Time and across Platforms”. Communication and the Public 4(1), 53-67.


  Samuel-Azran, T., Yarchi, M. and Wolfsfeld, G., (2018). “Rhetoric styles and political affiliations during Israel's 2013 ‘Facebook Elections’”. The International Journal of Politics, Culture, and Society 31(1), 15-30.


  Samuel-Azran, T. and Yarchi, M., (2018). “Military Public Diplomacy 2.0: Reception of the Israeli Defence Force Spokesperson's Arabic Facebook Page”. The Hague Journal of Diplomacy, 13(3), 323-344.  


  Lavie-Dinur, A., Yarchi, M. and Karniel. Y., (2018). “The portrayal of lone wolf terror wave in Israel: an unbiased narrative or agenda driven?”. Journal of International Communication 24(2), 196-215.


  Yarchi, M. (2018). “The impact of anti-democratic actions on a country’s international image, as projected in the foreign press and on social media: The case of Israel”. Democracy & Security 14(2), 159-173.


  Yarchi, M. (2018). Two stories for two nations: Public diplomacy in the Israeli–Palestinian conflict. Studies in Conflict & Terrorism 41(9), 677-695.


  Ber, R., Yarchi, M. and Galily, Y. (2017). The sporting arena as a public diplomacy battlefield: the Palestinian attempt to suspend Israel from FIFA. Journal of International Communication, 23 (2), 218-230.


  Yarchi, M., Samuel-Azran, T., Galily, Y., and Tamir, I. (2017). The impact of political context on news coverage: Covering Qatar in the Israeli press. Media, War & Conflict.


  Yarchi, M., Cavari, A., and Pindyck, S. (2017). Covering foreign news—intensity and topics: The case of the American coverage of Israel 1981–2013. Journal of International Communication, 23 (1), 115-137.


  Yarchi, M., Samuel-Azran, T., and Bar-David, L. (2017). Facebook users' engagement with Israel's public diplomacy messages during the 2012 and 2014 military operations in Gaza. Place Branding and Public Diplomacy, 13 (4), 360-375.


  Tamir, I., Yarchi, M, and Galily, Y. (2017). Women, sport and the media: Key elements at play in the shaping of the practice of women in sports journalism is Israel. Communications - The European Journal of Communication Research, 42 (4), 441-464.


  Samuel-Azran, T., Yarchi, M., and Wolfsfeld, G. (2017). Engagement and Likeability of Negative messages on Facebook during Israel's 2013 elections. Journal of Social Media in Society,  6(1), 42-68.


  Cavari, A., Yarchi, M., and Pindyck, S. (2017). “Foreign News on US Media: A Longitudinal Analysis of News Coverage of Israel”. Israel Studies, 22 (1), 24-49.


  Tukachinsky, R., Mastro, D. and Yarchi, M. (2017). “The Effect of Primetime Television Ethnic/Racial Stereotypes on Latino and Black Americans: A Longitudinal National Level Study”. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 61 (3), 538-556.


  Yarchi, M., Wolfsfeld, G., Samuel-Azran, T. and Segev, E. (2016). "Invest, Engage, and Win: Online Election Campaigns and their Outcomes in an Israeli Election". In Brown, M. Ed., Social Media Performance Evaluation and Success Measurements.  Hershey, PA: IGI Global.


  Levental, O., Galily, Y., Yarchi, M., & Tamir, I. (2016). Imagined communities, the online sphere, and sport: The Internet and Hapoel Tel Aviv Football Club fans as a case study. Communication and the Public, 1, 323-338.


  Galily, Y., Yarchi, M., Azran-Samuel, T., and Cohen, R. (2016). “Friend or Foe? Perceptions of Qatar in the Israeli Online General and Sports Press”. Journal of Intercultural Communication Research, 45(5), 437-448.


  Yarchi, M. (2016). “Terror organizations’ uses of public diplomacy: Limited versus total conflicts”. Studies in Conflict & Terrorism, 39 (12), 1071-1083.


  Galily, Y., Tamir, I., and Yarchi, M. (2016). “From Munich to Boston and from Theater to Social Media: the Evolutionary Landscape of World Sporting Terror”. Competitive sports, 7, 26-32. [Hebrew]


  Galily, Y., Yarchi, M., Tamir, I., and Azran-Samuel, T., (2016). “The Boston Marathon and the ISIS Match: Terrorism, Media and Sport”. American Behavioral Scientist, 60 (9), 1057-1067.


  Galily, Y., Yarchi, M., Tamir, I., and Azran-Samuel, T., (2016). “Terrorism and Sport: a Global Perspective”. American Behavioral Scientist, 60 (9), 1039-1042.


  Azran-Samuel, T., Yarchi, M., Galily, Y., and Tamir, I. (2016). “Promoting Terror or Sport? The Case of Qatar’s International Image”. American Behavioral Scientist, 60 (9), 1101-1115.


  Wolfsfeld, G., and Yarchi, M. (2015). "Conflict/War". In G. Mazzoleni, K.G. Barnhurst, K. Ikeda, R.C.M. Maia and H. Wessler (Eds.), The International Encyclopedia of Political Communication (199-201). Hoboken, NJ: Wiley.


  Yarchi, M. (2016). “Does Using ‘Imagefare’ as a State’s Strategy in Asymmetric Conflicts Improve Its Foreign Media Coverage? The Case of Israel”. Media, War & Conflict, 9(3) 290–305.


  Wolfsfeld, G., Yarchi, M., and Samuel-Azran, T. (2016). “Political information repertoires and political participation”. New Media & society, 18 (9), 2096–2115.


  Samuel-Azran, T., Yarchi, M., and Wolfsfeld, G. (2015). “Equalization versus Normalization: Facebook and the 2013 Israeli Elections”. Social Media + Society.


  Galily, Y., Tamir, I., and Yarchi, M. (2015). “Sports’ coverage in war times”. Kesher, 48. [Hebrew].


  Yarchi, M., Galily, Y., and Tamir, I. (2015). “Rallying or Criticizing? The Media’s coverage of authorities’ reaction to terror attacks targeting sport events”. Studies in Conflict & Terrorism 38(12), 1008-1021.


  Galily, Y., Tamir, I., and Yarchi, M. (2015). “From Munich to Boston and from Theater to Social Media: the Evolutionary Landscape of World Sporting Terror”. Studies in Conflict & Terrorism, 38 (12), 998-1007.


  Tamir, I., Galily, Y., and Yarchi, M. (2016). “’Here’s Hoping We Get Pummeled’: Anti-Nationalist Trends Among Israeli Sports Fans”. Sports & Social Issues, 40 (1), 3–21. 


  Ayalon, A., Popovich, E., and Yarchi, M.* (2016). "From Warfare to Imagefare: How states should manage asymmetric conflicts with extensive media coverage" Terrorism & Political violence 28(2), 254-273. * Equal contribution. 


  Samuel-Azran, T., Yarchi, M., and Wolfsfeld, G. (2015). “Aristotelian Rhetoric and Facebook Success in Israel's 2013 Election Campaign”. Online Information Review, 39 (2), 149-161.


  Tukachinsky, R., Mastro, D. and Yarchi, M. (2015). "Documenting Portrayals of Race/Ethnicity in Primetime Television over a 20 Year Span & Assessing the Association with National-Level Racial/Ethnic Attitudes". Journal of Social Issues, 71 (1), 17-38.


  Yarchi, M. (2015). “The fight between Israel and the Palestinian terror organizations over the messages appearing in the foreign press”. Media Frames, 14, 87-111. [Hebrew].


  Yarchi, M. (2014). "The Effect of Female Suicide Attacks on Foreign Media Framing of Conflict: The case of the Palestinian-Israeli Conflict" Studies in Conflict & Terrorism, 37(8), 674-688


  Yarchi, M. (2014). "'Badtime' stories: The frames of terror promoted by political actors". Democracy & Security , 10 (1), 22-51.


  Yarchi, M., Wolfsfeld, G., Sheafer, T., and Shenhav, S.R. (2013).  "Promoting Stories about Terrorism to the International News Media: A Study of Public Diplomacy". Submitted to Media, War & Conflict, 6(3), 263-278.


  Yarchi, M. and Tsfati, Y. (2009). "Coverage of terrorist attacks in the Israeli press: Center versus periphery", Megamot, 46(1). [Hebrew].