ד"ר יוסף מערבי

בית ספר אדלסון ליזמות

דיקן בית ספר

תחומי מומחיות