ד"ר ניוה גולן נדיר

בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה

תחומי מומחיות

 • ד"ר ניוה גולן-נדיר הינה בעלת דוקטורט במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה, שם גם השלימה שנת בתר דוקטורט במחלקה למינהל ומדיניות ציבורית. כיום, היא עמיתת מחקר במכון למחקר מדיניות באוניברסיטת אלבני, ניו יורק ובמכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן, שם היא גם מובילה את תוכנית המצטיינים. מחקרה מתמקד בבחינה השוואתית של פערים ארוכי שנים בין העדפות ציבור להסדרים חוקיים-מוסדיים בדמוקרטיות.
  תחומי המחקר שלה כוללים: פוליטיקה השוואתית, מנהל ציבורי, יחסי דת ומדינה ולימודי ישראל.

 • Golan-Nadir, Niva, Nissim Cohen and Aviad Rubin. "Alternative Politics and Citizens’ Dissatisfaction with the Implementation of Policy." In: Issues of Governance in the Middle East: Perspectives and Analysis, Alexander Dawoody (ed.). Palgrave Macmillan, Cham. Accepted for publication.


  Golan-Nadir, Niva. "State management of unpopular religious public policies in Israel: A comparative outlook." Israel Studies Review. Accepted for publication.

   


  Golan-Nadir, Niva. “Strategies to Legitimize and Enhance the Popularity of the Reform Marriage Ceremony Among Israeli-Jews: Organizational and Individual  Outlooks.” Israel Studies Review. Accepted for publication.


  Book Review: Golan-Nadir, Niva. Radical Hope: Poverty-Aware Practice for Social Work. Michal Krumer-Nevo, Journal of Social Work (2021). Doi: 10.1177/14680173211061785


  Book review: Golan-Nadir, Niva. Social Work and Society: Political and Ideological Perspectives. Sarah Pollock, Kate Parkinson and Ian Cummins (eds.), Journal of Social Work (2021). Doi: 10.1177/1468017321999505


  Book: Golan-Nadir, Niva. Public Preferences and Institutional Designs: Marriage Regulation in Israel and Turkey. Palgrave Macmillan. (2021).  


  Golan-Nadir, Niva. “The Role of Interorganizational Competition in Motivating Street-Level Bureaucrats to Adopt Policy Entrepreneurship Strategies: The Case of Israeli Rabbis in Government Hospitals.” The American Review of Public Administration 51(2) (2020): 107-120. DOI: 10.1177/0275074020982692. 


  Golan-Nadir, Niva, Nissim Cohen and Aviad Rubin. “How Street-level Bureaucrats’ Discretion Leads to Alternative Supply of Public Services – The Case of Israeli Marriage Registrars.” The International Review of Administrative Sciences. (forthcoming). 


  Book review: Golan-Nadir, Niva. Advocacy Practice for Social Justice. Richard Hoefer, Journal of Social Work (2020). DOI: 10.1177/1468017320918753


  Book review: Golan-Nadir, Niva. Political Social Work: Using Power to Create Social Change. Sannon R. Lane and Susanne Pritzker, Journal of Social Work (2020) 20(1): 117-118. DOI: 10.1177/1468017319868572


  Book review: Golan-Nadir, Niva. Human Rights and Social Care: Putting Rights into Practice. Sam Smith, Journal of Social Work (2019) 19(5): 688-690. DOI:10.1177/1468017319863272


  Cohen, Nissim and Niva Golan-Nadir. (equal contribution). “Why Do Street-Level Bureaucrats Risk Themselves for Others? The Case of Israeli Police Officers.” Australian Journal of Public Administration. (2020). DOI: 10.1111/1467-8500.12417


  Golan-Nadir, Niva and Nissim Cohen. "The role of individual agents in promoting peace processes: business people and policy entrepreneurship in the Israeli–Palestinian conflict." Policy Studies 38(1) (2017): 21-38.‏ DOI: 10.1080/01442872.2016.1161181


  Golan-Nadir, Niva. "Marriage Regulation in Israel and Turkey: the interplay between institutional dynamics and public preferences", in: The Jarring Road to Democratic Inclusion: A Comparative Assessment of State–Society Engagements in Israel and Turkey, Aviad Rubin and Yusuf Sarfati (eds.), New York: Lexington Books, Ch. 8. (2016), ISBN: 9781498525077.


  Book: Elbaz, Sagi and Niva Golan-Nadir (2018) Strategic Elites in Israel: The Contribution of Power in the Israeli Society. Jerusalem: Carmel Publishing. (in Hebrew)


  Book review: Golan-Nadir, Niva. Social change and social work: The changing societal conditions of social work in time and place. Timo Harrikari, Pirkko-Liisa Rauhala and Elina Virokannas (eds), Journal of Social Work (2016) 16(4): 510-511. DOI: 10.1177/1468017316633924.


  Book review: Golan-Nadir, Niva. Policy and Social Work Practice. Tony Evans and Frank Keating (eds.) Journal of Social Work (2017) 17 (5): 628-629. DOI: 10.1177/1468017317706565.


 • קשר האליטות הישראלי


  אליטות אסטרטגיות בישראל - כאן11


  מדיניות הנישואין בישראל - כאן11


  כיצד ישראל מנהלת את הכשל הדמוקרטי שלה


  העדפות הציבור והסדרים מוסדיים: ישראל ותורכיה במבט השוואתי


  הציבור תומך בשינוי דרמטי בנושאי דת ומדינה, אלה הסיבות שלא מאפשרות אותו


  הפתרונות המקומיים ליחסי הדת והמדינה